Projecten

Externe Toets ICNG

Externe Toets ICNG

De introductie van de Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) door de NS is vertraagd vanwege Covid19 en een aantal andere oorzaken. De staatsecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Railistics gevraagd om een externe toets op de haalbaarheid van...

Spoorwegveiligheid Turkije

Spoorwegveiligheid Turkije

Het Turkse ministerie van Transport, Maritieme zaken en Communicatie werkt aan de aanpassing van de wet- en regelgeving aan die van de Europese Unie. Onderdeel daarvan is spoorwegveiligheid. Ik heb toezichtactiviteiten gehouden op de infrastructuurmanager en de...

Trailers on Trains

Trailers on Trains

De provincie Zuid-Holland wilde onderzoeken waar een terminal voor niet-kraanbare trailers het beste kon worden ontwikkeld. We hebben een locatieonderzoek gedaan, de lay-out van de terminal geschetst en een business case opgesteld.  Een groep van expediteurs...

Hoge Snelheids Lijn 

Hoge Snelheids Lijn 

In verschillende projecten voor het ministerie van I&W, NS en ProRail zijn de prestaties op de HSL onderzocht en de inspanningen van NS en ProRail om die prestaties te verbeteren. Die zijn minder dan op het Hoofdrailnet. We hebben onder meer aangetoond dat het HSL...

Gedifferentieerd rijden

Gedifferentieerd rijden

Bewoners langs het spoor klagen steeds meer over trillingen door treinen. ProRail wilde weten of langzaam rijden 's door goederentreinen in de nacht realistisch was. Daartoe koos zij een druk traject uit: Meteren-Boxtel. Onderzocht zijn de gevolgen voor trillingen en...