Trailers on Trains

De provincie Zuid-Holland wilde onderzoeken waar een terminal voor niet-kraanbare trailers het beste kon worden ontwikkeld. We hebben een locatieonderzoek gedaan, de lay-out van de terminal geschetst en een business case opgesteld. 

Een groep van expediteurs begeleidde het onderzoek. Diverse ontwikkelingen gooiden later roet in het eten, maar het idee is nu opgepakt in het havengebied van Rotterdam.

Opdrachtgever: provincie Zuid-Holland
Periode: 2018