Gedifferentieerd rijden

Bewoners langs het spoor klagen steeds meer over trillingen door treinen. ProRail wilde weten of langzaam rijden ’s door goederentreinen in de nacht realistisch was. Daartoe koos zij een druk traject uit: Meteren-Boxtel. Onderzocht zijn de gevolgen voor trillingen en geluid, de economische en logistieke gevolgen voor goederenvervoerders, de capaciteit voor goederen en reizigers, veiligheid en de juridische aspecten.

Alles is bijeen gebracht in een kosten/baten analyse (KBA).  De staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft alle rapporten op 17 november 2000 aangeboden aan de Tweede Kamer  

Op basis van het onderzoek besloot de staatssecretaris dat langzaam rijden geen verstandige optie was.

Opdrachtgever: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Periode: 2019-2020