Hoge Snelheids Lijn 

In verschillende projecten voor het ministerie van I&W, NS en ProRail zijn de prestaties op de HSL onderzocht en de inspanningen van NS en ProRail om die prestaties te verbeteren. Die zijn minder dan op het Hoofdrailnet.

We hebben onder meer aangetoond dat het HSL systeem het onmogelijk maakt om vergelijkbaar met het hoofdrailnet te presteren, zonder de onderliggende structuur aan te pakken. Die structuur betreft de bouw (de verschillende stroom- en veiligheidssystemen en de constructie van de spanningssluizen), het beheer door 2 verschillende infrastructuurbeheerders, de overbelasting van delen van de capaciteit en materieel dat niet voor de HSL bedoeld is.

Naar aanleiding van het onderzoek hebben NS en ProRail een systeemsprong voorgesteld.

Een aantal rapporten over de HSL zijn door de staatssecretaris aan de Tweede Kamer gezonden (zie links).

Opdrachtgever: NS, ProRail, I & W
Periode: 2016-2020

Opdrachtgever: NS, ProRail, I & W
Periode: 2016-2020

Spoorweg