Externe Toets ICNG

De introductie van de Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) door de NS is vertraagd vanwege Covid19 en een aantal andere oorzaken. De staatsecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Railistics gevraagd om een externe toets op de haalbaarheid van gewijzigde afspraken over de introductie.

Tjalma Consulting heeft dit onderzoek voor Railistics uitgevoerd. Geconstateerd is dat verschillende risico’s te groot waren voor het maken van definitieve afspraken en dat de betrouwbaarheid van de trein belangrijker is dan het vooruit plannen van een vaste datum voor introductie, met alle risico’s van dien. Het rapport is door de staatsecretaris aan de Tweede Kamer gestuurd (zie link).

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Periode: 2021

Spoorwegen Nederland