Werkwijze

Eerst stellen we samen vast wat de situatie is en welke vragen spelen. We bespreken de eventuele complicaties en -waar nodig- plaatsen we het vraagstuk in de bestuurlijk-politieke context. Dan stellen we een offerte op.

Vervolgens werken we de vragen uit waarbij we de opdrachtgever op de hoogte houden van de vorderingen en met hem/haar de tussenresultaten bespreken. In de loop van het proces kan worden bijgestuurd als de omstandigheden veranderen, want niet zelden blijkt dat naast de vragen ook nog andere issues een rol spelen. Vanuit onze ervaring met verschillende stakeholders delen we inzichten en geven perspectief. We zijn confronterend als dat zinvol is, maar met respect.

Het resultaat is veelal praktisch, soms strategisch, altijd onderbouwd en stelt de opdrachtgever in staat zelf verder te gaan.